Discounts

st. Vasily Stus, 11

Traktorostroiteley Avenue 105

Polyclinic №11, Traktorostroiteley Avenue

 • Price:
 • 9000 UAH 7000 UAH
 • Area:
 • 15 m2

st. Poznanskaya, 8

st. Poznanskaya, 24 storey, Jubilee ave, Saltovka

 • Price:
 • 12500 UAH 10500 UAH
 • Area:
 • 24 m2

street Amosova, 42

Amosova street, Medkompleks, 626 microdistrict

 • Price:
 • 8000 UAH 6000 UAH
 • Area:
 • 9 m2

st. Valentinovskaya, 21

metro Studencheskaya, market, st. Valentinovskaya

 • Price:
 • 10500 UAH 9500 UAH
 • Area:
 • 12 m2

st. Vasily Stus, 11

street Amosova, 42

Amosova street, Medkompleks, 626 microdistrict

 • Price:
 • 12000 UAH 10000 UAH
 • Area:
 • 24 m2

Valentinovskaya street 21

metro Studencheskaya, market, st. Valentinovskaya

 • Price:
 • 14000 UAH 12000 UAH
 • Area:
 • 21 m2

st. Valentinovskaya, 18-G

metro Studencheskaya, st. Valentinovskaya

 • Price:
 • 9000 UAH 7000 UAH
 • Area:
 • 30.8 m2