Rent

We recommend

st. Valentinovskaya, 33

st. Gv. Shironitsev, 62

st. Gv. Shironitsev, st. Buchma, TP "Ocean +"

 • Price:
 • 10000UAH 8000UAH
 • Area:
 • 31m2

Gagarin Avenue, 40

street Amosova, 42

Traktorostroiteley Avenue 105

st. Gv. Shironitsev, 62

st. Gv. Shironitsev, st. Buchma, TP "Ocean +"

 • Price:
 • 6500UAH 5500UAH
 • Area:
 • 15m2

st. Valentinovskaya, 21

Saltovka, street Studencheskaya

 • Price:
 • 12000UAH 8000UAH
 • Area:
 • 21m2

st. Poznanskaya, 8

st. Vasily Stus, 11

st. Valentinovskaya, 21